top of page

Afspraak maken

Consultaties gebeuren uitsluitend na afspraak. 

Gelieve zo snel mogelijk te verwittigen wanneer belet, indien een afspraak niet 24u op voorhand telefonisch werd geannuleerd kan deze toch worden aangerekend.

Huisbezoeken

Voor een optimale behandeling is een bezoek aan de praktijk noodzakelijk.

Huisbezoeken zijn echter mogelijk voor personen die door omstandigheden niet in de praktijk kunnen geraken. Voor een huisbezoek is enige flexibiliteit qua tijdstip nodig.

Meebrengen bij een eerste afspraak

De eerste afspraak starten we met een uitgebreid vraaggesprek en klinisch onderzoek. Breng onderstaande mee:

- identiteitskaart

- voorschrift arts en klevertje mutualiteit (indien op voorschrift)

- verslagen van onderzoeken die reeds werden uitgevoerd.

Tarieven kinesitherapie

We zijn gedeconventioneerd. Indien U op voorschrift van de arts komt is terugbetaling door het ziekenfonds gegarandeerd. Terugbetaling kan variëren naargelang uw sociale status. Bel gerust voor meer info. Neem hierbij uw klevertje van de mutualiteit bij de hand. Afrekenen gebeurt via overschrijving.

Bescherming van u en uw gegevens

Beroepsverzekering: AMMA

In overeenstemming met artikel 17 van de wet van 8 december 1992, is op alle gegevens die met uw kinesitherapeut worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Administratieve info

RIZIV-nummer: 5-52295-23-527

Natuurlijke persoon

Ondernemingsnummer 0633.891.337

BTW nummer: 0633.891.337

Tel: 0498/41.62.35

 

Mail: caroline@kinesport-lanssens.com

Praktijkadres:

Gerard Philipsstraat 5
3511 Hasselt

Parkeren kan voor de deur. Gelieve uw snelheid aan

te passen aan spelende kinderen in de straat.

Openingsuren:

Maandag tot vrijdag

Enkel op afspraak

bottom of page